top of page

Therapie

Taalontwikkelingsproblemen

Taalbegrip en -productie

Ondersteuning en begeleiding van moeilijkheden bij de ontwikkeling van taal, zowel begrijpen als spreken. Dit kan zich uiten in een zwakkere woordenschatkennis, verkeerde zinsbouw, foutieve werkwoordvervoegingen of meervoudsvormen, moeilijkheden met figuurlijke taal, communicatieproblemen,...
Ook kinderen die moeilijkheden ondervinden bij rijmen, uitluisteren van klanken en woorden en analyse & synthese (hakken en plakken) van woorden kunnen een vertraagde taalontwikkelingsstoornis hebben.

 

Articulatieproblemen

Uitspraak en verstaanbaarheid

Ondersteuning en begeleiding van alle verkeerd uitgesproken klanken. Dit gaat zowel over verkeerde plaatsing van de tong om tot een correcte klank te komen (bv tong tussen tanden bij uitspraak van de /s/) als over systematische verwisselingen van klanken binnen een woord (bv kaart ipv taart zeggen).

 

Leerproblemen en leerstoornissen

Dyslexie, dysorthografie en dyscalculie

Ondersteuning en begeleiding van alle problemen gerelateerd aan schoolse moeilijkheden: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en automatisatie van deelvaardigheden. 

 

Lees- en rekenmoeilijkheden bij kinderen met syndroom van Down

Leespraat en rekenlijn

Ondersteuning en begeleiding van lezen en rekenen specifiek aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd en kwaliteiten van kinderen met het syndroom van Down.

 

Begeleiding van middelbare schoolstudenten

Leren leren en vakspecifieke ondersteuning

Ondersteuning en begeleiding van alle middelbare schoolstudenten van de onderbouw op gebied van leerstrategieën, opstellen van schema's & samenvattingen en vakspecifieke remediëring bij wiskunde en Nederlands. 

 

Afwijkend mondgedrag en slikproblemen
Als ondersteuning bij een orthodontische behandeling

Ondersteuning en begeleiding van foutieve slikpatronen voor of tijdens het dragen van een beugel. Dit kan ook samengaan met een articulatiestoornis.

Preverbale logopedie

Ondersteuning en begeleiding van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen (0-2 jaar). Dit kan gaan over problemen met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen, ... 

Dysfagie

Ondersteuning en begeleiding van volwassenen met slikproblemen na een beroerte, trauma,

chirurgische ingreep, degeneratieve aandoening, ouderdom,…


Stemproblemen bij kinderen en volwassenen

Stembandknobbels, heesheid en stemhygiëne

Ondersteuning en begeleiding bij kinderen en volwassen die door verkeerd stemgebruik of door anatomische afwijkingen (stembandknobbels, stemoedeem, stembandverlamming, beroerte, trauma of chirurgische ingreep) last hebben van heesheid of moeilijkheden ondervinden bij het spreken.


 

bottom of page