top of page

LogopediePLUS

LogopediePLUS is een logopedische praktijk waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met het totaalbeeld van de cliënt. Optimale ondersteuning en begeleiding bieden aan de cliënt en zijn omgeving staan hierbij centraal.

Als PLUS werken we hiervoor graag samen met meerdere disciplines waaronder een kinesist en psychologe uit onze praktijk. Regelmatig overleg met co-therapeuten en school, artsen, … zien wij als een PLUSpunt.

Daarnaast staat PLUS ook voor onze manier van werken waarbij we op een positieve manier elke cliënt benaderen zodat de behandeling met een goed gevoel kan verlopen.
Kinderen
Taalontwikkelingsproblemen

taalbegrip en -productie

Articulatieproblemen

uitspraak en verstaanbaarheid

Leerproblemen en leerstoornissen
Lees- en rekenmoeilijkheden bij kinderen met syndroom van Down

dyslexie, dysorthografie en dyscalculie

leespraat en rekenlijn

Begeleiding van middelbare schoolstudenten

leren leren en vakspecifieke ondersteuning

Afwijkend mondgedrag en slikproblemen

als ondersteuning bij een orthodontische behandeling

preverbale logopedie

Stemproblemen

Stembandknobbels, heesheid en stemhygiëne

Volwassenen
Spraak- en taalproblemen na beroerte of trauma
Slikproblemen

dysfagie

afasie, dysartrie en verbale apraxie

Stemproblemen

Stembandknobbels, heesheid en stembandverlamming na beroerte, trauma,…

bottom of page